Polityka prywatności

Usługi Informatyczne PROSNET Piotr Pękala gwarantuje bezpieczeństwo danych osobowych dla użytkowników odwiedzających stronę internetową prosnet.pl. Zamieszczone poniżej informacje gwarantują zachowanie poufności danych osobowych oraz ich właściwe wykorzystanie.

Zbieranie i wykorzystanie informacji
Usługi Informatyczne PROSNET Piotr Pękala jest wyłącznym właścicielem informacji zgromadzonych w tym serwisie. Firma nie będzie tych informacji sprzedawała, wydzierżawiała ani udostępniała osobom trzecim w sposób niezgodny z zasadami podanymi poniżej.

Anonimowość
Usługi Informatyczne PROSNET Piotr Pękala informuje, że naszym priorytetem jest zapewnienie bezpieczeństwa świadczonych przez nas usług. Wszelkie powierzone nam przez Klienta informacje, w tym dane osobowe, przetwarzane będą zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, wewnętrznymi procedurami oraz przy wykorzystaniu najnowocześniejszych technologii informatycznych zapewniających optymalne bezpieczeństwo. W przypadku powierzenia wykonywania usług podmiotom trzecim, bezwzględnie wymaga zachowania przez te podmioty obowiązujących standardów bezpieczeństwa. Firma Usługi Informatyczne PROSNET Piotr Pękala zapewnia, że dane osobowe Klienta wykorzystywane będą tylko w zakresie niezbędnym do realizacji łączącej firmy Usługi Informatyczne PROSNET Piotr Pękala z Klientem umowy (lub gdy jest to niezbędne do podjęcia koniecznych działań przed zawarciem umowy) oraz zgodnie z upoważnieniem udzielonym przez Klienta.

 

Informujemy, że sposób i zakres przetwarzania danych osobowych zależy od udzielonej w tym zakresie przez Klienta zgody oraz powszechnie obowiązujących przepisów prawnych. Zgodnie z art. 32 ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997r. (Dz.U. 02.101.926 z póź. zm.) Klientowi przysługuje min. prawo do żądania informacji o celu, zakresie i sposobie przetwarzania jego danych osobowych, dostępu do danych osobowych, żądania uzupełniania, uaktualnienia, zmieniania tych danych, otrzymywania informacji o udostępnianiu jego danych osobowych wskazanym podmiotom.

Cookies
Cookies to małe pliki tekstowe, które serwis internetowy umieszcza na dysku użytkownika lub w jego przeglądarce. Nie używamy cookies do gromadzenia danych osobowych, takich jak: imię, nazwisko lub adres e-mail. Firma Usługi Informatyczne PROSNET Piotr Pękala może używać cookies do rozpoznania użytkowników, którzy wielokrotnie odwiedzają naszą stronę oraz do zbierania ogólnych statystycznych informacji o sposobie korzystania ze stron serwisu przez użytkowników.

Zmiany w zasadach zachowania poufności
Firma PROSNET zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszym oświadczeniu. W związku z tym prosimy użytkowników o okresowe sprawdzanie treści oświadczenia w celu zapoznania się z ewentualnymi zmianami.

Polityka ochrony danych osobowych
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, iż:

 

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest firma Usługi Informatyczne PROSNET Piotr Pękala z siedzibą w Świdnicy przy ulicy Słowicza 30. Kontakt z administratorem danych osobowych w Usługi Informatyczne PROSNET Piotr Pękala jest możliwy pod numerem tel. +48 691 881 169 lub adresem e-mail biuro@prosnet.pl.

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji zamówionych usług zgodnie z art. 6 ust 1 pkt b/c. ogólnego rozporządzenia o ochronie danych.

 

Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

 

Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do PUODO gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

 

Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest warunkiem realizacji zamówionych usług. Jest Pan/Pani zobowiązana do ich podania a konsekwencją niepodania danych osobowych uniemożliwi realizację zamówionych usług.

 

Pani/Pana dane będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany (za pośrednictwem cookies).